BACHELOR I BEVEGELIGE BILDER

Om studiet

91333490_4098621016822676_111263193682149376_n.jpg

Filmkunstskolen i Kabelvåg er for studenter som har lyst, initiativ og vilje til å skape og påvirke verden gjennom bevegelige bilder.

Som student vil du bruke tid på å utforske og diskutere bildene som omgir oss – også de som du og dine medstudenter selv produserer. Du forventes å ta en aktiv del i livet på skolen og stedet, og i å lære både individuelt og kollektivt.

Filmkunstskolens pedagogikk tar utgangspunkt i studentene som individer knyttet sammen i et kollektiv av faglig interesse og et ønske om praksis.

Undervisningen tar utgangspunkt i studentenes eget arbeid. Skolen dikterer ikke hva du skal gjøre gjennom bestemte oppgaver eller formater, dette skal komme fra deg. Hos oss bruker studentene tid på å finne og utvikle sin egen stemme gjennom eksperimentering, refleksjon og kontinuerlig dialog og veiledning. De finner selv sin arbeidsmetode og uttrykksform. Vi utdanner selvstendige filmskapere som får en kreativ og kritisk forståelse av bevegelige bilder.

Studiet i bevegelige bilder legger vekt og fokus på studentenes individuelle praksis, og på at du etter endt studie skal kunne fungere som en selvstendig filmskaper som kan ta ansvar for hele prosessen. Med dette menes fra idé og konsept til produksjon, etterarbeid og distribusjon. Studentene utdannes ikke til å fylle spesifikke roller (som regi, klipp, produsent m.m), men man blir oppmuntret til å utforske, teste og eksperimentere med tradisjonelle rolleforståelser og produksjonsmetoder. Studiet legger vekt på å utforske metoder for kollektiv tenkning og praksis innenfor et felt som er i rivende utvikling, både teknologisk og innholdsmessig. Som student vil du bidra til dine medstudenters arbeid, og de til ditt i det som er et selvorganisert studentkollektiv.

Studentene jobber innenfor mange sjangre og formater; dokumentar, fiksjon, installasjon og diverse hybride former, både for kinovisning, utstilling og annet.

Vi legger vekt på de mulighetene ny teknologi gir, også med tanke på produksjon og distribusjon.

Studieplan for bachelorprogrammet i bevegelige bilder kan leses HER

Studiehåndbok for bachelor i bevegelige bilder kan leses HER

IMG_5401.jpeg