Om skolen

20190127_171654.jpg

Studenter

Filmkunstskolen i Kabelvåg er for studenter som har lyst, initiativ og vilje til å skape og påvirke verden gjennom bevegelige bilder.

Som student vil du bruke tid på å utforske, reflektere og diskutere bildene som omgir oss – også de som du og dine medstudenter selv produserer. Du forventes at ta aktivt del i livet på skolen og i både individuell og kollektiv læring.

Vi tror ikke at det finnes et medfødt talent – snarere søker vi studenter som har noe på hjertet og som ønsker å bruke sin stemme. På skolen skal man lære, eksperimentere og utvikle denne.

Historie

Filmkunstskolen i Kabelvåg tilbyr en bachelorutdanning innen bevegelige bilder.

Skolen startet i 1997 som en forskole/fagskole med separate linjer innenfor både film og billedkunst. Den har utviklet seg stort og består nå av en bachelorutdanning som tilbyr et program for alle studenter, forankret i både billedkunst og film.

I dag krysser utdanningen i bevegelige bilder film og billedkunst for å utvide og utfordre begge felt. Kunstnere, filmskapere og teoretikere fra Norden og hele verden besøker skolen for å undervise og holde workshops om innhold, former, teorier, metoder og prosesser fra begge fagområder.

Skolen søker å være i kontinuerlig utvikling, i samspill med feltet vi agerer i. Skolen skal være et møtested, og skal gjennom nytenkning og praksis utfordre status quo.

Plassering

Filmkunstskolen ligger i Kabelvåg i Lofoten som er det eldste – og tidligere også det største – fiskeværet i Lofoten. I dag har Kabelvåg omtrent 1700 innbyggere.

Skolens plassering i et ikke-urbant område, er unikt i norsk og internasjonal sammenheng. Dette er en viktig del av skolens identitet og selvforståelse.

Skolens plassering i Lofoten og i Barentsregionen er et viktig utgangspunkt for skolens undervisning og forskning.

De utfordringer og forandringer som regionen nå gjennomgår, med tanke på klima, utvinning av georesursser, olje, havbruk, fiskeri, nye nasjonale grenser og fraktruter, gjør området interessant for nye perspektiver på fremtidens verdensorden. Dermed er postkoloniale, feministiske og biopolitiske diskurser sentrale i utdanningen.

Skolen og studentene skal være aktører og ressurser for det omgivende samfunnet og omvendt.