Eksperimentet er alt: motet til faktisk å feile, og lære av dette.

Om undervisningen

Undervisningen på bachelorutdanningen i bevegelige bilder streber etter å understøtte og hjelpe den enkelte student med å gjenkjenne og artikulere egne arbeidsprosesser, med å utvikle disse, og med å forstå hva de betyr for et ferdig uttrykk.

Utover eget arbeid er teori, analyse og historie derfor også viktige bestanddeler i utviklingen av forståelsen av egne arbeidsprosesser og språk.

Undervisningen er sammensatt av en rekke elementer, og ofte tilbys ulike undervisningstilbud om et spesifikt behov oppstår blant studenter.

Se eksempel på en semesterplan for Filmkunstskolen kan du se HER

91552650_3443590209001942_7795590019921477632_n.jpg
Fra kurset "Materialities in film: a 16 mm seaweed developing workshop with Kajsa Dahlberg and Julia Parks

Undervisningen på alle tre årganger består av disse ulike elementene:

Her utvikler, realiserer og viser du dine egne prosjekter med hjelp fra skolens ressurser, menneskelige så vel som teknologiske, og med hjelp fra dine medstudenter

Hvert år arbeider du med en ny hovedveileder og en ny gruppe av studenter satt sammen fra alle årganger. Dere møtes regelmessig i gruppe- og enesamtaler. Hovedveilederen og gruppen hjelper deg med en kontinuerlig dialog og refleksjon, der dine mål og din utvikling følges opp og hjelpes videre. En veiledergruppe kan også organisere lesegrupper, ekskursjoner, visninger og debatter med resten av skolen eller for offentligheten. Det er opp til dere!

Tematiske kurs kan være diskusjon-, workshop- eller teoribaserte kurs, eller en blanding av formater. Tematiske kurs skal gi fordypning og inspirasjon som supplement til utviklingen av egen praksis

For de fleste tematiske kurs får skolen besøk av gjesteundervisere som arbeider profesjonelt på det høyeste nivå innenfor både film og billedkunst, med både teori og praksis. Disse tilrettelegger en- eller flere ukers fokuserte kurs i dialog med skolen og faglige ansatte. Kurs skapes i tett samarbeid med de eksterne underviserne for sikre både innholdsmessig og formmessig relevans i med tanke på det profesjonelle liv de kommer fra

Tematiske kurs inneholder ofte praktiske oppgaver og utfordringer.

Grunnleggende tekniske kurs tilrettelegges av teknisk avdeling for å sikre at alle, uansett utgangspunkt, kan bruke det tekniske utstyret for å utvikle sin egen praksis/egne prosjekter, samt kunne hjelpe andre studenter med deres prosjekter.

Mer spesialiserte tekniske kurs utvikles i samarbeid mellom teknisk avdeling og studentene selv. Man kan selv etterspørre opplæring og innføring etter behov og interesse.

I gruppekritikk viser og diskuterer studentene sitt eget arbeid og prosesser med veiledere og medstudenter til stede. Gruppekritikk er en åpen samtale der målet er å åpne perspektiver rundt et verk eller en prosess.

Skrivepraksis handler om å fremme studentenes evne til å skriftlig artikulere sitt arbeid.

Å skrive kan være en sentral del av mange arbeidsprosesser. Tekst kan være et viktig praktisk og estetisk verktøy for én selv, og for å formidle sitt prosjekt til andre. Ulike kunstneriske praksiser har behov for ulike verktøy, og derfor arbeides det spesifikt med skrivepraksis som et rom hvor studentene utvikler det å skrive tett knyttet til sin egen praksis og behov.

Som en del av eksamen skal studentene levere inn skriftlige refleksjonsnotat og prosessrapport i tillegg til eget arbeid.

Visnings- og publiseringspraksis handler om å lære om å eksperimentere med å gjøre ditt arbeid offentlig, og i møte med et publikum. Hvordan og når tenkes offentliggjøring med i arbeidet, og hvordan når man frem til den offentlighet man ønsker i relasjon til sitt arbeide?

Ved midterm hver vår presenterer alle studerende deres prosjekter for hverandre og for alle ansatte. Dette er uavhengig av hvilket stadium i prosessen man er i. Midterm har som formål å gi alle på skolen et innblikk i de pågående arbeidene, hvor de ulike prosessene er og gir studentene mulighet for å beskrive status og ta del i utveksling, inspirasjon og hvordan man kan bidra for å få alle prosjekter i mål før endt semester.

Eksamen avholdes på slutten av høstsemesteret og på slutten av vårsemesteret for alle kull. Vi ser på eksamen som en mulighet for å reflektere sammen med hele skolen om den enkeltes arbeid og prosesser. Eksterne sensorer bidrar med å komme med nye perspektiver fra andre sammenhenger, og med å se styrker og svakheter utenfra. Ved eksamen får alle mulighet til å få innblikk i hverandres prosesser, og derfor er eksamener ved NKFS åpne for alle studenter og ansatte.