Støtte til kuratorkollektivet HÆRK

Kuratorkollektivet, HÆRK, som oppstod under studietiden ved Nordland kunst- og filmhøgskole har mottatt 100.000,- i støtte til å gjennomføre visningsprogrammet Bilder i Transitt.

P1033127.JPG

Kollektivet HÆRK består av Magnus Holmen, Anna Näumann, Johanna Carin Nyström, Hamid Waheed og Johanne Brandtzæg Slaatta. Kollektivet ble dannet i 2019 da alle var studenter ved Nordland kunst- og filmhøgskole. Med et ønske om å lage visninger og arrangementer i krysningsfeltet mellom kunst og film, gjerne med performative elementer, om og for nord-områdene, begynte det lille med prosjekter for studentmassen ved skolen og lokalsamfunnet. Etter hvert knyttet de samarbeid og satte sammen et filmprogram for Lofoten International Art Festival i 2019, samt ulike visninger og arrangementer for Kunstplass Contemporary Art [Oslo].

HÆRK arbeider nå med et prosjekt som har fått navnet Bilder i Transitt. Gjennom Kulturrådets ordning for tverrfaglige tiltak har HÆRK blitt tildelt 100.000,- kroner for å gjennomføre prosjektet. Kuratorkollektivet informerer om at Bilder i transitt vil være et nomadisk visningsprogram med ønske om å befinne seg i en spenning mellom lokalt og globalt, fravær og nærvær. de vil etterstrebe et reisende visningsprogram, som på veien kan utvikle seg og forme seg etter stedene det besøker. Hver enkelt visning/hvert enkelt sted vil forsøke å inkludere lokale kunnskaper og erfaringer slik at en kollektiv samtale kan oppstå. Som i en dominoeffekt vil møtene være med på reisen fra nord og sør. Bilder i transitt vil være et levende visningsprogram der HÆRK med en levende innstilling vil presentere video, performance, lyd, tekst, fysiske vandringer og sanselige opplevelser.

HÆRK som kollektiv vil i tida videre fortsette å utvikle prosjekter og konsepter, samtidig som de utforsker felles interesser og vilje til å eksperimentere. De har knyttet kontakter under og etter studietida ved NKFS, i Nord-Norge og sørover. Av flere å nevne: festivalene Open Out og Barents Spektakkel, Kurant visningsrom i Tromsø, den skeive plattformen ERGI og Prøverommet i Bergen.

HÆRK ser frem i mot å dele Bilder i transitt og andre prosjekter med publikum!