Nordland kunst- og filmhøgskole blir en del av UiT

Torsdag 28.april vedtok universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet virksomhetsoverdragelse av Nordland kunst- og filmhøgskole fra Nordland Fylkeskommune med virkning fra 1.5.2022. – Dette er en enorm lettelse, sier rektor ved NKFS, Katja Eyde Jacobsen.

IMG_6987.jpg

Nordland kunst- og filmhøgskole vil fra 1.mai organiseres som en enhet under fakultet for universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK).
– Dette er en gledens dag, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet. Nå er framtiden til en institusjon med stor betydning for film- og kultursektoren i Norge sikret.

Regjeringen bevilget 6,5 millioner kroner i 2022 og 12 millioner årlig til kunsthøgskolen og sikret dermed det økonomiske grunnlaget for videre drift.

Gjennom sin tilslutning til intensjonsavtalen om overdragelse fastsatte universitetsstyret selv de sentrale vilkårene for at Nordland kunst- og filmhøgskole skulle overtas av UiT. Avtalen med Nordland fylkeskommune samt den statlige finansieringsgarantien fra Kunnskapsdepartementet, gjør at alle disse vilkårene nå er innfridd. På bakgrunn av dette anbefalte rektor styret å vedta virksomhetsoverdragelsen.

En fremtid for skolen i Kabelvåg

Rektor ved UiT berømmer det store arbeidet som er gjort, både av ansatte ved skolen, tillitsvalgte, fra fylkeskommunens side og ved UiT så langt i prosessen. Han får støtte fra rektor, Katja Eyde Jacobsen. – Dette har vært en lang kamp for ansatte, studenter og lokalbefolkning, og det at skolen nå er sikret en fremtid under UiT og at skolen har en fremtid i Kabelvåg kan bare beskrives som en enorm lettelse, sier hun.

UiT ser på skolen som et verdifullt tilskudd til UiT, og at skolen i Kabevåg har gode forutsetninger til å sikre og videreutvikle driften under UiT
– Overtagelsen av Nordland kunst- og filmhøgskole innebærer en solid og spennende utvidelse av de kunstfaglige utdanninger ved UiT. Ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag ser vi fram til å jobbe sammen med nye og dyktige kollegaer i Kabelvåg, sier direktør Lena Aarekol ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag.

Hun forteller at de nå har foran seg en prosess der de sammen skal arbeide for å sikre en hensiktsmessig intern organisering og et godt faglig utbytte.

Endelig organisering er klar i oktober

Universitetsstyret skal forelegges forslag til endelig organisering av Nordland kunst- og filmhøgskole innenfor UiTs organisasjon.

– Ved å gi noe mer tid til å avklare den endelige organisatoriske plasseringen på UMAK vil det også bli lagt til rette for en god prosess der relevante hensyn til medvirkning og faglige diskusjoner blir ivaretatt, sier rektoren.