Lovende søkertall for opptaket 2021

Ved søknadsfristens utløp 15.april viser tallene at NKFS også i år kan melde om svært gode søkertall for bachelorutdanningen i bevegelige bilder. Skolen har i alt mottatt 73 søknader, som tilsvarer 4,9 søkere per studieplass. Størstedelen av søkerne kommer i år fra Norden.

91549185_4098592583492186_1388319707093794816_n.jpg

- Årets søkertall er nesten like gode som fjorårets rekordtall (79 søkere), og dette til tross for at skolen har stått i en utfordrende rekrutteringsprosess etter avlyst opptak for inneværende studieår, usikre framtidsutsikter for skolen og en pandemi på toppen av dette, sier skolens rektor, Katja Eyde Jakobsen.

Til forskjell fra fjorårets opptak er det i år en stor økning i antall søkere fra de nordiske landene. 39 nordiske søkere i fjor mot 52 i år. 36 av disse er norske søkere.

- Det er videre gledelig at vi ser en stor økning i antallet nordiske og norske søkere, sier Eyde Jakobsen.

De 21 resterende søkerne fra land utenfor norden er spredt over 13 forskjellige nasjonaliteter.

Hun legger til at hun nå gleder seg til den videre prosessen, og til sist å kunne ønske velkommen til et knippe utvalgte studenter fra høsten av.


Økende interesse

Opptakskomiteen ser frem i mot å ta fatt på arbeidet med årets søknader.

- Vi har i år opplevd mange flere henvendelser enn tidligere, og de virker som meget engasjerte og kvalifiserte søkere, sier professor II ved skolen, Katya Sander, på vegne av opptakskomiteen.

Hun understreker skolen har gjort et stort arbeid med å kommunisere utdanningens innhold og fokus ut, og at det er gledelig at særlig unge søkere forstår konseptet og søker seg til en bachelor i bevegelige bilder.

- Jo flere gode søknader vi har, desto bedre blir hele skolen, studentenes tid i Kabelvåg og det arbeidet de går ut i verden med, sier Katya Sander.