Gode søkertall for NKFS

Den 22.april gikk søknadsfristen for å søke opptak til bachelor i bevegelige bilder ut. Ved søknadsfristens slutt er det kommet inn 53 søknader. Dette utgjør 3,5 søkere per studieplass, noe skolen er svært fornøyd med.

nettsak.jpg

Ved årets opptak er det i all hovedsak skandinaviske søkere. Dette fordi alle søkere må kunne vise til at de behersker skandinaviske språk på minimumsnivå fra videregående skole.

De 53 søkerne fordeler seg på følgende opphavsland:

Skolen er svært fornøyd med en økning i antall søkere fra Norge, og at 9 av søkerne kommer fra Nord-Norge.

Blant søkerne er omtrent 40% menn og 60% kvinner som har søkt opptak.

Søkerne er i alderen 19 – 42 år, og gjennomsnittsalderen er 25 år.