Åpner for opptak i 2021

Tirsdag ble det fattet et positivt vedtak i Fylkesrådet i Nordland om å sikre opptak av nye studenter ved Nordland kunst- og filmhøgskole for skoleåret 2021-22.

filmhgskolen3.14927.jpg

Fylkesrådet foreslår å gi Nordland kunst- og filmhøgskole mer tid for å sikre at utdanningen overføres til et universitet/høgskole. Rådet ønsker derfor at skolen få videreføre driften midlertidig og ta opp studenter til skoleåret 2021-22. Fylkestinget vil få en sak om dette til behandling løpet av våren.

For Nordland kunst- og filmhøgskole betyr denne videre finansieringen at det vil bli tatt opp et nytt kull ved skolen høsten 2021. Da det ikke var anledning til å gjennomføre opptak av nye studenter høsten 2020, er et positivt vedtak i Fylkesrådet svært gledelige nyheter.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll mener det er gode grunner for å gi skolen en utvidet frist for å finne nye eiere

- Det året vi har lagt bak oss har hindret oss og potensielle nye eiere å gjøre en god nok innsats og ha rask nok fremdrift i en overtakelsesprosess. Det skyldte korona-epidemien særskilt, men også andre forhold. Vi har mistet både fart og innhold i den dialogen og avklaringen som kunne funnet sted. På denne bakgrunn foreslår fylkesrådet å legge til rette for en midlertidig videreføring av driften og opptak av nye studenter høsten 2021, med forbehold om finansiering. Intensjon er å få til en overdragelse av Nordland kunst- og filmhøgskole innen 2024, sier Norvoll.


Foto: Trine Sivertsen Våganavisa