Å kunne se, tenke, føle og forstå.

Hvorfor denne utdanningen

Aldri før i historien har det blitt produsert og konsumert så store mengder bilder og i så høy hastighet som nå. Aldri før har vi vært omringet av så mange skjermer, i så mange ulike rom. Å bli en filmskaper handler ikke om å kunne styre store penger og crew. Det handler om å kunne se, tenke, føle og forstå.

Ved Filmkunstskolen i Kabelvåg legges det vekt på å diskutere og forholde seg til bevegelige bilder og deres rolle i samfunnet, både ved egen produksjon og ved refleksjon. Gjennom utdanningen skal studentene delta i ulike samarbeidsprosesser som ansvarliggjør dem i etiske, kunstneriske og politiske problemstillinger i produksjon av bevegelige bilder som individer og som en del av et kollektiv.

Utdannelsen er bygget opp ved å hente aspekter både fra de tradisjonelle filmutdanningene og fra kunstakademiene for å skape en helt ny inngang til film og bevegelige bilder. Fra filmutdanningene henter vi evnen til å organisere, samarbeide, bygge team, utvikle entreprenørskap og agere kollektivt. Fra kunstutdanningene evnen til å kunne analysere og reflektere kritisk og estetisk over de språklige virkemidlene man benytter, å kunne forstå konvensjoner og kunne arbeide med eller mot dem, å kunne velge metoder bevisst i forhold til spesifikke prosesser, og å kunne opprettholde en egen kunstnerisk eksperimenterende praksis over tid.

Etter endt utdanning kan studenter fra Filmkunstskolen kunne artikulere og ta ansvar for deres egne kunstneriske prosjekter, samt inngå profesjonelt i andre kunstnere og filmskapere sine produksjoner. De kan innta roller i profesjonelle sammenhenger i både kunst- og filmfeltet, og de kan organisere deres egne profesjonelle sammenhenger. Mange studenter fra Filmkunstskolen går også videre med en masterutdanning ved nasjonale eller internasjonale institusjoner.

Ved siste gjennomførte alumni-undersøkelse (2020) kommer det frem at 79% av uteksaminerte studenter etter endt utdanning er profesjonelt aktive innenfor feltet og de tilhørende bransjer. 69% oppgir at de skaper økonomi omkring eget arbeide.

15_2021-02-01-103807.jpg